Larwoterapia

Larwoterapia

Larwoterapia jako metoda leczenia była znana od tysiąc leci.
Stosowali ją Majowie, australijscy aborygeni. Jest nawet opisana w starym testamencie - księga Hioba,7:5

W czasach historycznych można znaleźć opisy na temat leczniczego oddziaływania larw w bitwach amerykańskich, dziennikach Napoleona po pierwszą wojnę światową. Setki żołnierzy zawdzięcza życie i uratowanie kończyn właśnie larwo terapii.

Dobroczynne znaczenie larw muchówki Lucilia sericata w leczeniu trudno gojących się ran, stopy cukrzycowej, odleżyn jest niezastąpione. Dzięki rozwojowi technologii materiałowej można tworzyć zaawansowane opatrunki biologiczne, gdzie sterylne kultury larw produkowana w laboratorium można stosować bezpośrednio na ranę pacjenta.

Dlaczego Larwoterapia?

Jest to zabieg praktycznie bezbolesny w przeciwieństwie do mechanicznego łyżeczkowania rany. Larwy wypuszczają "ślinę" która rozpuszcza tylko wyłącznie martwą tkankę. Następnie larwy odżywiają się powstałym "błotem"
nie uszkadza ziarniny jak to jest w przypadku czyszczenia mechanicznego. Dzięki temu uzyskujemy szybki przyrost komórek.
dokładność oczyszczenia rany, która nigdy nie jest prostopadła i foremna jest fenomenalna aż do samego "mięsa". Rana zwykle posiada załomy i zaułki do których dopływa płyn z larw rozpuszczając wszystko dokładnie.
"ślina" z larw ma bardzo silne działanie antyseptyczne, dzięki czemu uzyskujemy niemal sterylną i czystą ranę, co bardzo znacząco przyspiesza jej gojenie.
przed larwoterapią
po larwoterapii